Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
11 resultat
15 mars
Magnus Lindgren 

Platssamverkan och placemakeing för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

För att hjälpa fastighetsägare och kommuner att skapa och upprätthålla säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer arbetar Stiftelsen Tryggare Sverige med platssamverkan och placemaking på ett tiotal platser i Sverige. Både internationella och svenska erfarenheter visar på positiva effekter av arbetet, bl.a. i form av minskad brottslighet och ökad trygghet, men också genom ökade fastighetsvärden och ökad omsättning.

Läs mer »
15 mars
Thomas Stoll 

Det cirkulära byggandets utmaningar

Utmaningarna med omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor är många. Med utgångspunkt i CCBuild, samhällsbyggnadsbranschens arena för cirkulärt byggande, får vi ta del av erfarenheter för att stärka marknaden för cirkulära tjänster och produkter och etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer. Vi får ta del av tankar om behov av systemförändringar i bygg- och fastighetsbranschen för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Läs mer »
15 mars
Olle Larsson 

Svårt är roligt, enkelt är tråkigt.

Om att ta sig an dessa omöjliga projekt. Om att lita på processen. Om att lita på sin egen nyfikenhet. Om varför ett misslyckande inte är så farligt.

Sisyfosgruppens ägare Olle Larsson berättar personligt om vad som får honom att ta sig an projekt som Wenngarn, Solbacka, Kaggeholm, Walloxen och kanske något litet om det mytomspunna Dragon Gate.

Läs mer »
15 mars
Johan Cohen 

I huvudet på en hyresgäst

Prestos partnerchef Johan Cohen delar med sig av sin egna resa som hyresgäst när han 2010 byggde upp och etablerade en globalt ledande marknadsbyrå i Stockholms innerstad. Han överraskades med utmaningar som ”ska jag vara ansvarig för det förebyggande arbetet mot brand och olycka? Är inte det fastighetsägarens ansvar?” Hör mer om hans erfarenheter och dilemman och hur detta tio år senare utmynnade i uppbyggandet av Prestos partnerskapsprogram.

Läs mer »
16 mars
Ali Saleh  Anna Mellström  Mostafa Alshawi 

Samarbete med kommunen och Polisen är nyckeln i Sollentunahems trygghetsarbete

Mellan 2021 och 2022 ökade den upplevda tryggheten hos Sollentunahems hyresgäster med 15 procentenheter, och Sollentunahem återtar drygt 100 lägenheter per år som hyrs ut olovligen. Att jobba tillsammans med Polisen, kommunen och andra aktörer i området är en viktig framgångsfaktor i Sollentunahems trygghetsarbete. Vi berättar om hur vi tillsammans med andra aktörer arbetar systematiskt och medvetet för att öka tryggheten i våra bostadsområden, framför allt i våra utsatta områden Tureberg och Edsberg.

Läs mer »
16 mars
Jorunn Rådberg  Sara Grandin 

Hur kan ökad social hållbarhet bli en lönsam affär?

Hur kan ett bostadsbolag tänka för att både lösa sociala utmaningar och långsiktigt bygga en ekonomiskt hållbar affär? Victoriahem är en av Sveriges största ägare av hus i miljonprogramsområden. Vi finns i dessa områden av ett tydligt skäl, vi ser all den potential som finns här. Både i fastigheterna och i dem som bor och verkar i områdena.

Läs mer »
16 mars
Tommy Thörn 

Vad är ”GRÖNARE” än ytskydd?

Tillverkning av 1 ton cement ger 900 kg CO² och 1 ton stål ger 1,6 ton CO². Vad är då ”grönare” än att öka livslängden på det som vi redan byggt ? Föredraget presenterar skador som uppstår på fastigheter samt hur dessa uppkommit samt åtgärdas och förebyggas.

Läs mer »
16 mars
Peter Olaussen  Susanna Ehrström 

Nästa generations Fastighetsskötare och fastighetstekniker – Hur du effektiviserar arbetstimmar i verksamheten.

Har tekniken hjälpt oss spara mantimmar när det kommer till det utförda arbetet inom förvaltningen? Med teknik och ett nytt hybridarbetssätt skapar vi effektiviseringar när det handlar om skapade ärenden, dygnet runt. Vi visar på möjligheten att kommunicera med din kollega och hyresgäst för att snabbt avhjälpa fel och situationer via videoteknik, direkt i din mobil, utan restid! Tryggt, enkelt och långsiktigt.

Läs mer »
Scroll to Top