Platssamverkan och placemakeing för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

Samhället står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som rör brott och otrygghet. För att hjälpa fastighetsägare och kommuner att skapa och upprätthålla säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer arbetar Stiftelsen Tryggare Sverige med platssamverkan och placemaking på ett tiotal platser i Sverige. Både internationella och svenska erfarenheter visar på positiva effekter av arbetet, bl.a. i form av minskad brottslighet och ökad trygghet, men också genom ökade fastighetsvärden och ökad omsättning.

Scroll to Top