Förvaltardagen

I samarbete med Vitec Bygg & Fastighet.

Om Förvaltardagen

Förvaltardagen är en halvdagskonferens som tar ett helhetsgrepp kring förvaltning. Här samlar vi stor spetskompetens under några intensiva timma roch bjuder in till spännande föredrag och som ger stort utrymme för nätverkande och affärer.

Förvaltardagen har utvecklats tillsammans med nyckelpersoner i branschen och mottagits väl av såväl utställare som besökare som idag saknar kombinationen av mötesplats med både mässa och konferens. Förvaltardagen kommer att ge dig som arbetar med förvaltning kostnadsfri inspiration och kompetensutveckling i kombination med unika affärsmöjligheter tillsammans med hundratals utställare. 

Halvdagen vänder sig främst till dig som är förvaltare, fastighetschef, hållbarhetschef, CTO, affärsförvaltare.

09.15-09.45

Frukost drop in

09.45-09.55

Vitec med moderator Erica Sjölin hälsar välkommen

09.55-10.20

Sunda solcellsinstallationer med Anna Werner, VD Svensk Solenergi

10.20-10.45

Optimera dina resurser - digitaliseringens kraft med Kaj Winther - CDO Fastighetsägarna

10.45-11.10

Fikapaus

11.10-11.35

Panelsamtal med Hyresgästföreningen & Fastighetsägarna: Hur har de årliga hyresförhandlingarna gått och hur kan hållbarhet bli en del i framtida överenskommelser? Deltagare: Benny Axelsson, Fastighetsjurist, Chef Hyresförhandling, Fastighetsägarna & Carl-Johan Bergström, Förhandlingschef region västra Sverige, Hyresgästföreningen.

11.35-12.10

Vinnovaprojektet: Är minskad elförbrukning en beteendeutmaning? Deltagare: Azarina Bäckström, Väsbyhem, Erik Bohjort, Nordic Behaviour Group, Kristofer Olsson, Vitec Bygg & Fastighet

12.10-12.35

Hållbara smarta fastigheter med Anne Håkansson, KTH Sverige och UiT

12.45

Avslutning

Scroll to Top