Hur säkerställer vi kvaliteten på mässan?

FastighetsMässan utformas efter branschens behov. Våra återkommande fokusområden är den befintliga fastighetens insida samt utsida. Vi introducerar årligen ett nytt fokusområde i takt med branschens utveckling. Detta gör vi i ett nära samarbete med medlemmarna i vårt Advisory Board. 

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Arbetat vid bl.a. Stockholms universitet, Brottsoffermyndig-heten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjouren Sverige och ord­förande för Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV). 

Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige

Elin Askelöf Ahlström

Elin Askelöf Ahlström

Lead Buyer, Bravida Sverige AB

Efter att ha arbetat många år som försäljningschef på bl.a. Schneider Electric, E.ON och Regin kände Elin att det var dags att öppna en ny karriärsdörr som ledde henne till inköpsavdelningen på Bravida. Där har Elin sedan 2018 rollen som Inköpsansvarig (Lead Buyer) för affärsområdet Installation och Fastighetsautomation. Elin har en tekn. kand. i energiteknik  och har även jobbat som energiansvarig på ABB Fastighet. 

Elin drivs av ständig affärsutveckling och  att hitta win-win för alla parter.

Anne Håkansson

Anne Håkansson

AI-expert, docent och professor i datavetenskap, KTH Sverige och UiT

Anne Håkansson är docent i datavetenskap vid KTH Sverige och professor i datavetenskap med fokus på Artificial Intelligence, UiT Arctic University of Norway. Anne Håkansson arbetar med cyber-fysiska system, CPS, inom transportsektorn, Industry 4.0 och Smarta städer. Hon är författare och medförfattare till flera böcker, proceedings och internationella publikationer. Hon är ordförande för forskargruppen Computational Analytics and Intelligence (CAI) vid UiT, Tromsö och är styrelseledamot i KTH Live-In-Lab, Stockholm och Hälsa and Teknik vid KTH-Region Stockholm. Hon deltar ofta som inbjuden talare speciellt inom Artificial Intelligence med fokus på smarta byggnader och framtiden.

Robin Rushdi

Robin Rushdi

Entreprenör och grundare, Vakansa AB

Robin Rushdi är grundare av företaget Vakansa – en plattform som underlättar för fastighetsägare, hyresgäster, föreningsliv, kulturliv och civilsamhälle att hitta och samutnyttja lokaler som står tomma delar av dygnet. Vakansa frigör, förmedlar och faciliterar tider då lokaler står tomma och gör dem attraktiva!

Robin brinner för hållbarhetsfrågan och har tidigare jobbat både som Hållbarhetschef på Ihus och Hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB.

Magnus Glännå

Magnus Glännå

Förvaltare, Fastighets AB Balder

Magnus Glännå är förvaltare på Fastighets AB Balder där han ansvarar för kommersiella lokaler om ca 65 000 kvm. Han jobbar långsiktigt för att skapa goda relationer till hyresgäster och gillar att ha det övergripande ansvaret över så väl fastigheter som kundrelation. 

Magnus arbetsmotto är ” att göra det jag gjorde idag än bättre imorgon.”  

Evert Tillman

Evert Tillman

Marknad & Kommunikation Secor AB

Sedan 2011 har Evert varit verksam inom Secor som är dörrkoncernen Dalocs försäljnings- och installationskedja i Sverige. Secor har deltagit på Fastighetsmässan sedan starten!
Tillsammans med Everts hantverksbakgrund, samt hans stora passion inom försäljning, etermedia, marknadsföring och kommunikation under 30 år är Everts vardag i ständig utveckling. Att vara med och utveckla Fastighetsmässan är ett ärofyllt uppdrag för mig avslutar Evert Tillman!

Charlotte Norell

Charlotte Norell

Fastighetsanalytiker, Castellum

Charlotte Norell jobbar dagligen med att ta fram och granska oberoende fastighetsvärderingar och analyser för att hjälpa fastighetsägare med beslutsfattning. Hon bereder beslutsunderlag med statistik från exempelvis fastighetsmarknaden, näringslivsstrukturer eller demografi. Rådgivningen utgör beslutsunderlag inför bland annat finansiering, bokslut och transaktioner eller andra beslutsprocesser kopplat till fastighetsmarknaden. 

Scroll to Top