Hur säkerställer vi kvaliteten på mässan?

FastighetsMässan utformas efter branschens behov. Våra återkommande fokusområden är den befintliga fastighetens insida samt utsida. Vi introducerar årligen ett nytt fokusområde i takt med branschens utveckling. Detta gör vi i ett nära samarbete med medlemmarna i vårt Advisory Board. 

Robert Norin

Driftchef, Wallenstam AB

Robert Norin är driftchef på Wallenstam i Stockholm med en lång erfarenhet i fastighetsbranschen.

Teresa Mattisson

Hållbarhetschef, Klövern

Lång erfarenhet av energi- och fastighetsbranschen med roller som hållbarhetschef, försäljningschef, förvaltningschef och projektledare med fokus på hållbara affärer, affärsutveckling, marknad och kommunikation.

Anne Håkansson

AI-expert, docent och professor i datavetenskap, KTH Sverige och UiT

Anne Håkansson är docent i datavetenskap vid KTH Sverige och professor i datavetenskap med fokus på Artificial Intelligence, UiT Arctic University of Norway. Anne Håkansson arbetar med cyber-fysiska system, CPS, inom transportsektorn, Industry 4.0 och Smarta städer. Hon är författare och medförfattare till flera böcker, proceedings och internationella publikationer. Hon är ordförande för forskargruppen Computational Analytics and Intelligence (CAI) vid UiT, Tromsö och är styrelseledamot i KTH Live-In-Lab, Stockholm och Hälsa and Teknik vid KTH-Region Stockholm. Hon deltar ofta som inbjuden talare speciellt inom Artificial Intelligence med fokus på smarta byggnader och framtiden.

Robin Rushdi

Entreprenör och grundare, Vakansa AB

Robin Rushdi är grundare av företaget Vakansa – en plattform som underlättar för fastighetsägare, hyresgäster, föreningsliv, kulturliv och civilsamhälle att hitta och samutnyttja lokaler som står tomma delar av dygnet. Vakansa frigör, förmedlar och faciliterar tider då lokaler står tomma och gör dem attraktiva!

Robin brinner för hållbarhetsfrågan och har tidigare jobbat både som Hållbarhetschef på Ihus och Hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB.

Robert Englund

Robert Englund

VD, ENG & LUND Fastighetskonsult

2019 grundade Robert, ENG & LUND Fastighetskonsult. Företaget underlättar och hjälper till i alla delar av fastighets förvaltning. Allt från det tekniska, ekonomiska och organisatoriska för att skapa de bäst förutsättningarna. Roberts stora kompetens ligger både i analysen och genomförandet, där han har mycket erfarenhet.

Evert Tillman 300x300

Evert Tillman

Marknad & Kommunikation Secor AB

Sedan 2011 har Evert varit verksam inom Secor som är dörrkoncernen Dalocs försäljnings- och installationskedja i Sverige. Secor har deltagit på Fastighetsmässan sedan starten!
Tillsammans med Everts hantverksbakgrund, samt hans stora passion inom försäljning, etermedia, marknadsföring och kommunikation under 30 år är Everts vardag i ständig utveckling. Att vara med och utveckla Fastighetsmässan är ett ärofyllt uppdrag för mig avslutar Evert Tillman!

Magnus Lindgren 300x300

Magnus Lindgren

Generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan 2008 är Magnus generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

anders hägglund

Anders Hägglund

Förvaltningschef, Anders Hägglund

Anders är förvaltningschef på Castellum.

Scroll to Top