Fyra anledningar att besöka mässan

Fastighetsbranschen är en bransch i förändring. Trender som hållbarhet och digitalisering påverkar såväl samhälle som fastighetsföretag.  Fastighetsägare ställs inför helt nya kundkrav, utmaningar och tillväxtmöjligheter.  På FastighetsMässan knyter du kontakt med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Här möter du produktintensiva utställare och tjänsteföretag, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. FastighetsMässan har värdeskapande fastighetsförvaltning i fokus; redskap och verktyg hör inte hemma hos oss. Här får du också ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med branschkollegor, experter och ledande företag i branschen. Ett besök är helt kostnadsfritt för dig som jobbar inom fastighetsbranschen – det enda som behövs är att du registrerar dig.

Allt för den befintliga fastighetens insida

Förvaltningslösningar för drift, underhåll, energibesparing, och VVS samt utrustning för våtutrymmen, vitvaror etc.

Allt för den befintliga fastighetens utemiljö

Utrustning, möbler, lekmiljö, växtmaterial,
bevattning och utetjänster.

Flavour of the year 2021

SÄKERHET
Fastighetssäkerhet, IT-säkerhet, brandskydd, larm m.m.

ALLT FÖR DEN BEFINTLIGA FASTIGHETEN

MED FOKUS PÅ FÖRVALTNING

Produktnyheter och innovationer som för ditt projekt framåt. Eller kanske nästa spännande investeringsmöjlighet?

INGENTING ÖVERTRÄFFAR DET VERKLIGA MÖTET

FACE-TO-FACE

I en allt mer digitaliserad värld, blir det fysiska mötet än viktigare. Fördjupade befintliga relationer och nya face-to-face möten med leverantörer du idag inte känner till ger framgångsrika fastighetsprojekt. Det fysiska mötet är trots allt avgörande för tillväxtskapande affärsrelationer.

INSIKTER OM MORGONDAGENS FASTIGHETSUTVECKLING

KUNSKAPSÖVERFÖRING

Tankeledare, analytiker, företagsledare, forskare, politiker, utställare och besökare - vi optimerar mässan för kunskapsöverföring och dialog. Så att fastighetsbranschen ska fortsätta framåt genom dina utvecklingsprojekt.

TIDSEFFEKTIVT

VI VÄRNAR OM DIN TID

Alla dina fastighetslösningar på 2,500 nyhetsspäckade kvm
i en modern mässanläggning nära dig. Du lägger endast en arbetsdag och maximerar antalet leverantörskontakter med hjälp av våra digitala mässverktyg.

Det här är fastighetsmässan

Vad upptäcker du på plats?

FastighetsMässan kan brytas ner i tre större områden som tillsammans skapar en heltäckande och renodlad mötesplats för förvaltningsområdet.

 1. Insidan – de senaste fastighetslösningarna för allt som rör insidan av den befintliga fastigheten.
 2. Utsidan – lösningarna som utvecklar miljön runt omkring den befintliga fastigheten.
 3. “Flavour of the Year” – ett fokusområde som anpassas varje år för att möta branschens efterfrågan.

Hållbarhet och digitalisering löper som ett övergripande tema genom mässan, så att du på ett snabbt sätt kan greppa omställningen till hållbara, driftsäkra, säkra och lönsamma fastigheter.

Det här hände på Fastighetsmässan Stockholm 2019

Det var ett fullspäckat mässgolv med leverantörer av fastighetslösningar för inne- och utemiljö från hela Sverige. Regionala fastighetsägare, förvaltarbolag, och bostadsrättsföreningar kunde navigera mellan morgondagens lösningar för bl.a. energioptimering, IT-system för styrning och reglering, fastighetssäkerhet, fastighetsunderhåll, fastighetsdrift, renoveringsteknik, relining, fastighetsautomation och park-och utemiljö. Utöver det, så erbjöds även möjligheten till kompetensutveckling genom utbildningsdagar i samarbete med våra partners, innovationsspaning på Proptech-området och förkovring genom våra spännande föreläsningar.

Utbildning
Utbildning

RISE höll utbildning för Energibyggare för de som äger och ansvarar för fastigheter. Minikonferens anordnades av RISE och Boverket på tema Innemiljö – vad ställs det för krav på en förvaltare och vilka problem och risker kan förebyggas om man har en god innemiljö?

Det fanns även möjlighet att delta i en halvdag med Sveriges BostadsrättsCentrums experter om ombyggnation, långsiktig förvaltning och styrelseansvaret i BRF:er.

chart
Innovationsspaning

Besökare kunde snabbt skaffa sig en överblick över de senaste innovationerna inom drift, förvaltning, underhåll, reparation fastighetsautomation, energi, inspektion, fasadarbeten, relining m.fl. på Proptech Area och genom hands-on produktdemonstrationer på Utställarscenen

Övriga ämnen som berördes var smarta hållbara byggmaterial för renoveringar, solenergilösningar, AI, smarta städer och många andra högaktuella ämnen.

idéer
Inspiration

I Stockholm 2019 kunde besökare låta sig inspireras av Arash Gilan, Anders Borg, Anna Kinberg-Batra och tidigare bostadsminister Stefan Attefall på Elvacoscenen. Ämnen som berördes var digitaliseringens effekter på Fastighetsbranschen, cirkulär ekonomi och i paneldebatten med bostadspolitiska företrädare från K och C, Hyresgästföreningen och Hissförbundet berördes frågan investeringsstöd. Ämnen som fortfarande är högaktuella 2021.

Är fastighetsmässan rätt mötesplats för dig?

Det här är några av mässans vanligaste besökare

 • Fastighetschef 
 • Fastighetsägare
 • Säkerhetschef
 • Driftchef
 • Förvaltningschef
 • Digitaliseringsansvarig
 • Hållbarhetschef
 • Inköpschef
 • Underhållschef
 • Teknisk chef
 • Utvecklingschef
 • Automationstekniker och automationsingenjörer
 • Drifttekniker och driftingenjörer
 • Energitekniker och energiingenjörer
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärdar
 • Fastighetsingenjörer
 • Servicetekniker och serviceingenjörer
 • Underhållstekniker underhållsingenjörer
 • VVS- och ventilationsingenjörer
 • Vattenkraftsingenjörer
 
utställare

Vilka ställer ut på fastighetsmässan i stockholm 2021?

Det här är några av fastighetsleverantörerna du möter på plats

Scroll to Top