Samarbete med kommunen och Polisen är nyckeln i Sollentunahems trygghetsarbete

Mellan 2021 och 2022 ökade den upplevda tryggheten hos Sollentunahems hyresgäster med 15 procentenheter, och Sollentunahem återtar drygt 100 lägenheter per år som hyrs ut olovligen. Att jobba tillsammans med Polisen, kommunen och andra aktörer i området är en viktig framgångsfaktor i Sollentunahems trygghetsarbete. Likaså samarbetet med andra fastighetsägare inom föreningen BID Tureberg, där syftet är att öka känslan av trygghet i området. Möt Sollentunahems vd Anna Mellström, Ali Saleh som är ansvarig för olovlig andrahandsuthyrning samt trygghets- och säkerhetsansvarig Mostafa Alshawi. Vi berättar om hur vi tillsammans med andra aktörer arbetar systematiskt och medvetet för att öka tryggheten i våra bostadsområden, framför allt i våra utsatta områden Tureberg och Edsberg.

Scroll to Top