Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
11 resultat
16 mars
Fredrik Byström Sjödin 

Nya krav på fastighetsägare!

Förändringen innebär markant skärpta krav på dokumentation av elanläggningen i fastigheterna. I hyresfastigheter omfattas även lägenheterna.  Elanläggningens innehavare ska:se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer och sakskador. Utöva fortlöpande kontroll av anläggningen. Upprätta en dokumenterad rutin för hur den fortlöpande kontrollen ska se ut.

Läs mer »
16 mars
Ali Saleh  Anna Mellström  Mostafa Alshawi 

Samarbete med kommunen och Polisen är nyckeln i Sollentunahems trygghetsarbete

Mellan 2021 och 2022 ökade den upplevda tryggheten hos Sollentunahems hyresgäster med 15 procentenheter, och Sollentunahem återtar drygt 100 lägenheter per år som hyrs ut olovligen. Att jobba tillsammans med Polisen, kommunen och andra aktörer i området är en viktig framgångsfaktor i Sollentunahems trygghetsarbete. Vi berättar om hur vi tillsammans med andra aktörer arbetar systematiskt och medvetet för att öka tryggheten i våra bostadsområden, framför allt i våra utsatta områden Tureberg och Edsberg.

Läs mer »
16 mars
Miriam Münnich Vass 

Hur löser vi elkrisen?

Seminariet kommer att handla om varför vi har fått problem på den svenska elmarknaden, med både höga priser och risk för bortkoppling, samt hur vi löser problematiken på kort och lång sikt. Det blir även en Europeisk utblick då Sverige inte är isolerad från vår närmaste omvärld när det gäller elförsörjningen.

Läs mer »
16 mars
Jorunn Rådberg  Sara Grandin 

Hur kan ökad social hållbarhet bli en lönsam affär?

Hur kan ett bostadsbolag tänka för att både lösa sociala utmaningar och långsiktigt bygga en ekonomiskt hållbar affär? Victoriahem är en av Sveriges största ägare av hus i miljonprogramsområden. Vi finns i dessa områden av ett tydligt skäl, vi ser all den potential som finns här. Både i fastigheterna och i dem som bor och verkar i områdena.

Läs mer »
16 mars
Tommy Everell 

Mobilitet, digitalisering och samverkan – Paneldebatt

Vi diskuterar laddning, digitalisering och gränsöverskridande alternativ för mobilitet med utgångspunkt i modernisering av parkeringsytor Hur vi kan optimera nyttjande, prissättning och utfall med ökad kundnöjdhet samt lönsammare parkeringsaffär för fastighetsägaren. Seminariet avslutas med ett quiz på för att testa deltagarnas och publikens kunskaper kring mobilitet och parkering.

Läs mer »
16 mars
Tommy Thörn 

Vad är ”GRÖNARE” än ytskydd?

Tillverkning av 1 ton cement ger 900 kg CO² och 1 ton stål ger 1,6 ton CO². Vad är då ”grönare” än att öka livslängden på det som vi redan byggt ? Föredraget presenterar skador som uppstår på fastigheter samt hur dessa uppkommit samt åtgärdas och förebyggas.

Läs mer »
16 mars
Arber Jasharaj 

Konceptet “Trygg fastighet” för säkra och trygga bostadsområden

Den bärande tanken är att erbjuda metod- och processtöd samt professionell vidareutbildning och kompetensutveckling när det gäller frågor som handlar om allt från brott och otrygghet i bostadsområden och kommersiella lokaler till våld och hot i arbetslivet samt systemhotande brottslighet. Trygg Fastighet består av en kunskapsportal, en trygghetsakademi och ett brottsförebyggande nätverk.

Läs mer »
16 mars
Peter Olaussen  Susanna Ehrström 

Nästa generations Fastighetsskötare och fastighetstekniker – Hur du effektiviserar arbetstimmar i verksamheten.

Har tekniken hjälpt oss spara mantimmar när det kommer till det utförda arbetet inom förvaltningen? Med teknik och ett nytt hybridarbetssätt skapar vi effektiviseringar när det handlar om skapade ärenden, dygnet runt. Vi visar på möjligheten att kommunicera med din kollega och hyresgäst för att snabbt avhjälpa fel och situationer via videoteknik, direkt i din mobil, utan restid! Tryggt, enkelt och långsiktigt.

Läs mer »
Scroll to Top