Nästa generations Fastighetsskötare och fastighetstekniker – Hur du effektiviserar arbetstimmar i verksamheten.

Att fastighetsbranschen digitaliserats har inte undgått många. Men har tekniken hjälpt oss spara mantimmar när det kommer till det utförda arbetet inom förvaltningen? Med teknik och ett nytt hybridarbetssätt skapar vi effektiviseringar när det handlar om skapade ärenden, dygnet runt. Vi visar på möjligheten att kommunicera med din kollega och hyresgäst för att snabbt avhjälpa fel och situationer via videoteknik, direkt i din mobil, utan restid! Tryggt, enkelt och långsiktigt.

Scroll to Top