Hur löser vi elkrisen?

Seminariet kommer att handla om varför vi har fått problem på den svenska elmarknaden, med både höga priser och risk för bortkoppling, samt hur vi löser problematiken på kort och lång sikt. Det blir även en Europeisk utblick då Sverige inte är isolerad från vår närmaste omvärld när det gäller elförsörjningen.

Scroll to Top