Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
13 resultat
16 mars
Arber Jasharaj 

Konceptet “Trygg fastighet” för säkra och trygga bostadsområden

Den bärande tanken är att erbjuda metod- och processtöd samt professionell vidareutbildning och kompetensutveckling när det gäller frågor som handlar om allt från brott och otrygghet i bostadsområden och kommersiella lokaler till våld och hot i arbetslivet samt systemhotande brottslighet. Trygg Fastighet består av en kunskapsportal, en trygghetsakademi och ett brottsförebyggande nätverk.

Läs mer »
16 mars
Fredrik Byström Sjödin 

Nya krav på fastighetsägare!

Förändringen innebär markant skärpta krav på dokumentation av elanläggningen i fastigheterna. I hyresfastigheter omfattas även lägenheterna.  Elanläggningens innehavare ska:se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer och sakskador. Utöva fortlöpande kontroll av anläggningen. Upprätta en dokumenterad rutin för hur den fortlöpande kontrollen ska se ut.

Läs mer »
15 mars
Karin Neuhaus 

Prisutdelning Stora Inneklimatpriset

Vinnaren av det 22:a Stora Inneklimatpriset presenteras av Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare Karin Neuhaus. Till finalen har fyra företag/organisationer nominerats. Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och Miljötekniska Föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen.

Läs mer »
15 mars
Kaj Winther 

Digitala transformationens status 2023

Den verkliga transformationen börjar nu och branschens aktörer kommer att behöva anpassa verksamheten för att kunna förvalta den digitala tvillingen och därigenom få full utväxling av att förvalta den fysiska tillgången med verktygen/applikationslagren kopplade till den digitala tvillingen.

Läs mer »
15 mars
Joakim Carlsson 

Fastighetsnät möjliggör moderna och effektiva fastigheter

En modern fastighet består av en mängd olika tekniska system som inte samverkar så hur får vi dessa att samverka och kommunicera för en effektiv, säker drift och samtidigt vara framtidsäkert? Vi går igenom vad standarderna säger och hur detta bör ske samt vilka krav och hjälpmedel som finns.

Läs mer »
15 mars
Britta Permats  Jonathan Hall  Lotta Bångens  Marie-Louise Luther 

Hur kan vi spara energi utan att försämra inomhusmiljön?

Energihushållning i bostäder och lokaler är en mycket viktig och aktuell fråga nu när det är energikris. Men hur undviker vi risken att inomhusmiljön samtidigt försämras när vi gör åtgärder för energihushållning?  Vilka alternativa lösningar finns och vad är viktigt att tänka på för att undvika fallgropar?

Läs mer »
15 mars
Teresa Mattisson 

Återbruk i praktiken

2019 började Corem arbeta med återbruk i hyresgästanpassningar. Vad har vi lärt oss på tre år och vad är fokus nu? Klövern är det första bolaget att certifiera kommande bostäder med dubbla Svanenmärkningar. Vad innebär det och hur kopplar det till återbruk?

Läs mer »
15 mars
Robert Englund 

5 enkla sätt att snabbt förbättra ditt driftnetto!

Driftnettot är det viktigast nyckeltalet vi arbetar med i branschen. Det påverkar resultat, värdet på fastigheten och det är anledningen till att de mest framgångsrika bolagen i branschen är så noggranna med att följa upp driftnettot. Jag kommer prata om hur man på ett långsiktigt sätt kan arbeta med driftnettot för att få en effektiv förvaltning. 

Läs mer »
15 mars
Anna Olbers  Hedvig Haraldsdotter  Kajsa Wide  Marcus Gustafsson 

En Feskekôrka för framtiden

Göteborgs mest ikoniska byggnad håller nu på att rustas upp för att möta framtiden. Feskekôrka, som andats fisk- och skaldjur i 150 år, får nu välförtjänt omvårdnad efter många år av trogen tjänst. Higab äger byggnaden och ansvarar därmed för både utveckling och bevarande av denna viktig symbol i Göteborgs kulturarv och stadsbild – och Västkustupplevelser är hyresgästen som ska erbjuda fiskhandel och upplevelser i ny tappning.

Läs mer »
16 mars
Miriam Münnich Vass 

Hur löser vi elkrisen?

Seminariet kommer att handla om varför vi har fått problem på den svenska elmarknaden, med både höga priser och risk för bortkoppling, samt hur vi löser problematiken på kort och lång sikt. Det blir även en Europeisk utblick då Sverige inte är isolerad från vår närmaste omvärld när det gäller elförsörjningen.

Läs mer »
16 mars
Tommy Everell 

Mobilitet, digitalisering och samverkan – Paneldebatt

Vi diskuterar laddning, digitalisering och gränsöverskridande alternativ för mobilitet med utgångspunkt i modernisering av parkeringsytor Hur vi kan optimera nyttjande, prissättning och utfall med ökad kundnöjdhet samt lönsammare parkeringsaffär för fastighetsägaren. Seminariet avslutas med ett quiz på för att testa deltagarnas och publikens kunskaper kring mobilitet och parkering.

Läs mer »
Scroll to Top