Digitala transformationens status 2023

Den verkliga transformationen börjar nu och branschens aktörer kommer att behöva anpassa verksamheten för att kunna förvalta den digitala tvillingen och därigenom få full utväxling av att förvalta den fysiska tillgången med verktygen/applikationslagren kopplade till den digitala tvillingen..

Scroll to Top