Fastighetsnät möjliggör moderna och effektiva fastigheter

Fastighetsnät får en avgörande roll i moderna fastigheter och i deras omställning till en energieffektiv och digitaliserad värld. En modern fastighet består av en mängd olika tekniska system som inte samverkar så hur får vi dessa att samverka och kommunicera för en effektiv, säker drift och samtidigt vara framtidsäkert? Vi går igenom vad standarderna säger och hur detta bör ske samt vilka krav och hjälpmedel som finns. Vi går även igenom hur man kvalitetssäkrar installationen med ”Behörig installatör fastighetsnät”.

Scroll to Top