Mobilitet, digitalisering och samverkan – Paneldebatt

Vi diskuterar laddning, digitalisering och gränsöverskridande alternativ för mobilitet med utgångspunkt i modernisering av parkeringsytor Hur vi kan optimera nyttjande, prissättning och utfall med ökad kundnöjdhet samt lönsammare parkeringsaffär för fastighetsägaren. Seminariet avslutas med ett quiz på för att testa deltagarnas och publikens kunskaper kring mobilitet och parkering.

Gäster: Eva Näsholm, Corem Property Group, Pelle Sjögren, Mobility46, Sarah Paskota, Kista Limitless Robert Högström, Nordika Fastigheter

Scroll to Top