5 enkla sätt att snabbt förbättra ditt driftnetto!

EUDriftnettot är det viktigast nyckeltalet vi arbetar med i branschen. Det påverkar resultat, värdet på fastigheten och det är anledningen till att de mest framgångsrika bolagen i branschen är så noggranna med att följa upp driftnettot. Jag kommer prata om hur man på ett långsiktigt sätt kan arbeta med driftnettot för att få en effektiv förvaltning.

Scroll to Top