Hur kan vi spara energi utan att försämra inomhusmiljön?

Energihushållning i bostäder och lokaler är en mycket viktig och aktuell fråga nu när det är energikris. Men hur undviker vi risken att inomhusmiljön samtidigt försämras när vi gör åtgärder för energihushållning? Vilka alternativa lösningar finns och vad är viktigt att tänka på för att undvika fallgropar?

Scroll to Top