Vad är ”GRÖNARE” än ytskydd?

Vi läser alla om hur viktigt det är att minska CO² utsläppen men det skrivs ingenting om hur viktigt det är att öka livslängden på befintliga fastigheter och anläggningar. Tillverkning av 1 ton cement ger 900 kg CO² och 1 ton stål ger 1,6 ton CO². Vad är då ”grönare” än att öka livslängden på det som vi redan byggt ? Föredraget presenterar skador som uppstår på fastigheter samt hur dessa kan åtgärdas och förebyggas.

Scroll to Top