Johan Almsjö

Johan Almesjö

VD för HBV, allmännyttans inköpsfunktion, sedan våren 2017. HBV är en organisation som bildades av kommunala bostadsbolag för drygt 70 år sedan med syfte att köpa varor och tjänster tillsammans i samband med byggandet av miljonprogrammet. Denna uppgift har sedan dess utvecklats till att idag vara en medlemsorganisation med 380 medlemmar över hela landet. Medlemmarna är i dag i huvudsak kommunala bostadsbolag, men även kommuner och kommunala fastighetsbolag bildar idag den totala medlemskadern.

Innan uppdraget på HBV var Johan förbundsdirektör för ett regionalt inköpssamarbete i Gävleborg, det som tidigare var Inköp Gävleborg.

Scroll to Top