Hållbart inköp – vad innebär det?

Vi lever i en värld med många osäkra parametrar och påverkas av såväl inre som yttre krafter. Hur påverkar det ett hållbart inköpsarbete och vad menar vi med ett hållbart inköpsarbete? Vi resonerar om hållbart inköp utifrån flera perspektiv, geopolitiskt, lokalt, logistiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.

Scroll to Top