Det cirkulära byggandets utmaningar

Utmaningarna med omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor är många. Med utgångspunkt i CCBuild, samhällsbyggnadsbranschens arena för cirkulärt byggande, får vi ta del av erfarenheter för att stärka marknaden för cirkulära tjänster och produkter och etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer. Även om omställningen har kommit en bit på väg återstår många hinder och problem med uppskalningen av cirkulärt byggande i samhället. Vi får ta del av tankar om behov av systemförändringar i bygg- och fastighetsbranschen för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Scroll to Top