Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
13 resultat
15 mars
Thomas Stoll 

Det cirkulära byggandets utmaningar

Utmaningarna med omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor är många. Med utgångspunkt i CCBuild, samhällsbyggnadsbranschens arena för cirkulärt byggande, får vi ta del av erfarenheter för att stärka marknaden för cirkulära tjänster och produkter och etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer. Vi får ta del av tankar om behov av systemförändringar i bygg- och fastighetsbranschen för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Läs mer »
15 mars
Magnus Lindgren 

Platssamverkan och placemakeing för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

För att hjälpa fastighetsägare och kommuner att skapa och upprätthålla säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer arbetar Stiftelsen Tryggare Sverige med platssamverkan och placemaking på ett tiotal platser i Sverige. Både internationella och svenska erfarenheter visar på positiva effekter av arbetet, bl.a. i form av minskad brottslighet och ökad trygghet, men också genom ökade fastighetsvärden och ökad omsättning.

Läs mer »
15 mars
Karin Neuhaus 

Prisutdelning Stora Inneklimatpriset

Vinnaren av det 22:a Stora Inneklimatpriset presenteras av Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare Karin Neuhaus. Till finalen har fyra företag/organisationer nominerats. Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och Miljötekniska Föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen.

Läs mer »
15 mars
Kaj Winther 

Digitala transformationens status 2023

Den verkliga transformationen börjar nu och branschens aktörer kommer att behöva anpassa verksamheten för att kunna förvalta den digitala tvillingen och därigenom få full utväxling av att förvalta den fysiska tillgången med verktygen/applikationslagren kopplade till den digitala tvillingen.

Läs mer »
15 mars
Joakim Carlsson 

Fastighetsnät möjliggör moderna och effektiva fastigheter

En modern fastighet består av en mängd olika tekniska system som inte samverkar så hur får vi dessa att samverka och kommunicera för en effektiv, säker drift och samtidigt vara framtidsäkert? Vi går igenom vad standarderna säger och hur detta bör ske samt vilka krav och hjälpmedel som finns.

Läs mer »
15 mars
Johan Cohen 

I huvudet på en hyresgäst

Prestos partnerchef Johan Cohen delar med sig av sin egna resa som hyresgäst när han 2010 byggde upp och etablerade en globalt ledande marknadsbyrå i Stockholms innerstad. Han överraskades med utmaningar som ”ska jag vara ansvarig för det förebyggande arbetet mot brand och olycka? Är inte det fastighetsägarens ansvar?” Hör mer om hans erfarenheter och dilemman och hur detta tio år senare utmynnade i uppbyggandet av Prestos partnerskapsprogram.

Läs mer »
15 mars
Britta Permats  Jonathan Hall  Lotta Bångens  Marie-Louise Luther 

Hur kan vi spara energi utan att försämra inomhusmiljön?

Energihushållning i bostäder och lokaler är en mycket viktig och aktuell fråga nu när det är energikris. Men hur undviker vi risken att inomhusmiljön samtidigt försämras när vi gör åtgärder för energihushållning?  Vilka alternativa lösningar finns och vad är viktigt att tänka på för att undvika fallgropar?

Läs mer »
15 mars
Teresa Mattisson 

Återbruk i praktiken

2019 började Corem arbeta med återbruk i hyresgästanpassningar. Vad har vi lärt oss på tre år och vad är fokus nu? Klövern är det första bolaget att certifiera kommande bostäder med dubbla Svanenmärkningar. Vad innebär det och hur kopplar det till återbruk?

Läs mer »
15 mars
Robert Englund 

5 enkla sätt att snabbt förbättra ditt driftnetto!

Driftnettot är det viktigast nyckeltalet vi arbetar med i branschen. Det påverkar resultat, värdet på fastigheten och det är anledningen till att de mest framgångsrika bolagen i branschen är så noggranna med att följa upp driftnettot. Jag kommer prata om hur man på ett långsiktigt sätt kan arbeta med driftnettot för att få en effektiv förvaltning. 

Läs mer »
15 mars
Anna Olbers  Hedvig Haraldsdotter  Kajsa Wide  Marcus Gustafsson 

En Feskekôrka för framtiden

Göteborgs mest ikoniska byggnad håller nu på att rustas upp för att möta framtiden. Feskekôrka, som andats fisk- och skaldjur i 150 år, får nu välförtjänt omvårdnad efter många år av trogen tjänst. Higab äger byggnaden och ansvarar därmed för både utveckling och bevarande av denna viktig symbol i Göteborgs kulturarv och stadsbild – och Västkustupplevelser är hyresgästen som ska erbjuda fiskhandel och upplevelser i ny tappning.

Läs mer »
15 mars
Olle Larsson 

Svårt är roligt, enkelt är tråkigt.

Om att ta sig an dessa omöjliga projekt. Om att lita på processen. Om att lita på sin egen nyfikenhet. Om varför ett misslyckande inte är så farligt.

Sisyfosgruppens ägare Olle Larsson berättar personligt om vad som får honom att ta sig an projekt som Wenngarn, Solbacka, Kaggeholm, Walloxen och kanske något litet om det mytomspunna Dragon Gate.

Läs mer »
Scroll to Top