Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
14 resultat
24 november
HBV  Olle Wiman  Rosanna Jederby  Ville Gruner 

Nätverksfrukost med HBV

Att mäta är att veta

Att mäta sitt klimatavtryck ger förutsättningar för att styra och därmed påverka verksamheters klimatpåverkan. Allmännyttans inköpsfunktion HBV mäter sina 374 medlemmars koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan. Den data som genereras ger kunskap och kan användas för att göra prioriteringar och förbättringar för ett mer hållbart samhälle.
Ville Gruner beskriver arbetet med att mäta och redovisa allmännyttans klimatavtryck tillsammans med kollegorna Olle Wiman och Rosanna.

Läs mer »
24 november
Anne Håkansson 

Fastighetsägarens och fastighetsskötarens AI-vertyg

Fastighetsägarens och fastighetsskötarens AI-vertyg

Artificiell Intelligens, AI, i smarta hem, både nybyggnationer och befintliga byggnader, är något som många eftersträvar. AI är i ropet men vad kan man verkligen göra idag och vad kan hända härnäst? Vad kan fastighetsägarna och fastighetsskötarna använda AI till? Anne Håkansson kommer att berätta om AI-tekniker och ge sin syn på vilka slags möjligheter som finns att tillgå för fastigheter och i dess närområde, som både fastighetsägarna och fastighetsskötarna kan nyttja.

Anne Håkanssons forskning ligger inom datavetenskap med fokus på AI och resonemangstrategier för olika tillämpningsområden, bland annat automatiserande av industrier, hälsovård, e-handel och miljökonsekvensbedömning. Hon har arbetat med olika verksamheter, t ex KTH Live-In-Lab, Stockholm och Big database.

Läs mer »
24 november
Lena Lid Falkman 

Det nya sättet att arbeta på – andra krav på dig som fastighetsägare.

Människor vill ha ett kontor att gå till, men inte vara tvingade dit fem dagar i veckan. Vad ställer det förändrade, mer flexibla arbetslivet för krav på fastighetsägarna? Forskaren Lena Lid Falkman har forskat om hur teknik förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder. Hon bjuder här på insikter från forskning samt spaningar om framtiden.

Läs mer »
Scroll to Top