Qlean Scandinavia AB

Qlean Scandinavia AB

Om oss

Företagspresentation samt metodbeskrivning
Qlean Scandinavia startades 2002 men fokus på miljövänlig rengöring av fasader och tak. Vi hade då vidareutvecklat ett system för fönsterputs som var baserat på avjoniserat vatten, till det som idag definieras som Qleanmetoden. Det var många skeptiker både kring metoden och behovet av att rengöra fasader, men då vi bla tilldelades Svenska Kraftnäts miljöpris samt ett hedersomnämnande i Sabo:s tävling Professionell Renovering 2009, blev de flesta skeptikerna omvända. Genom nära samarbete med Linköpings Universitet har vi kunnat verifiera vårt vatten och vikten av hur rent det måste vara för att fungera. Renheten i vatten mäts enklast med en konduktivitetsmätare för att veta att det fungerar. Men hur fungerar egentligen vattnet?

Enkelt förklarat så är det ett vatten som bara innehåller HշO och har därför en mycket hög löslighet. Ett enkelt sätt att kolla om man har tillräckligt rent vatten är att mäta ledningsförmågan i vattnet. Ett destillerat vatten av hög kvalitet har ledningsförmåga 1-10 μS, vårt Qlean-vatten har 0,05 μS. Det går inte att spara eller förvara då det är instabilt och snabbt tar åt sig av det material man förvara det i, men utan denna höga löslighet i vattnet så är det bara ytan som blir ren; inga rotsystem dör.

Linköpings Universitet har i många år forskat kring vattnet och potentiella användningsområden. Dessutom är vi A-klassade i SundaHus Miljödata under namnet Qlean Surface. Vi finns under samma namn på Byggvarubedömningen där vi är rekommenderade (översänder gärna intyg från båda dessa register om så önskas).

Förutom ramavtal med Vattenfall sedan 10 år tillbaka gällande sanering och underhåll av transformatorgropar (oljesanering med Qleanmetoden under affärsområdet Qlean Construction) har vi även ramavtal och långsiktiga samarbeten med bla HSB Stockholm, HSB Södertörn, Riksbyggen och Tyresö Bostäder (affärsområdet Qlean Surface). Vi arbetar uteslutande med kommunala och statliga bolag, stora privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med ett tydligt fokus på funktion, kvalitet, miljö och arbetsmiljö – eller som vi numer säger ”QLEANest in the world”.

Med funktion menas att vi ska vara en avlastning för våra kunder; inte ett besvär. Vi tar hand om allt från planering, kontakter med eventuella UE, avisering och kontakt med boende/verksamma inom det område där vi arbetar. Får vi bara veta vart vatten och el finns, så är målet att inte behöva involvera beställaren i onödan förrän det är dags för slutbesiktning. Vi har en arbetsledare på backen som ansvarar för säkerhet och kontakt med de som bor/verkar i området samt är behjälplig om någon inte själv kan tömma sina uteplatser mm. Funktionen av tjänsten leder inte bara till renare ytor – slitaget och risken för frostsprängningar i underlaget elimineras när mossa och alger försvinner.

Kvaliteten på arbetet är mycket viktig och det är stor skillnad på att ta bort mossa mot att rengöra tak. Vi tar inte bara bort mossan, utan Qleanmetoden säkerställer även att rotsystem på både mossa och alger dör. Vi besiktigar även tak och fasad under pågående arbete, och trasiga tegelpannor, problem med hängrännor och skador i fasader dokumenteras och rapporteras. Vid taktvätt fäster vi även jutesäckar längst ner på stuprören så att mossa och övrig smuts ska fångas upp och inte fastna i avloppssystemet.

Miljö är ju grunden i hela bolaget och har styrt vår produktutveckling de senaste 20 åren. Vi brukar säga att vi löser miljöproblem på ett miljövänligt sätt. När det kommer till tak -och fasadrengöring så är ju dels vattnet i sig så miljövänligt det går att få ett rengöringsmedel. Vi försöker dessutom alltid att arbete med eldrivna högtryckar, både för miljö och av bullerskäl samt alla skyliftar vi hyr drivs miljöbränslet EcoPar. Att underhållstvätta tak och fasader gör ju även att byte av tak samt ommålning av fastigheter kan skjutas på, vilket både är ekonomiskt fördelaktigt och miljövänligt.

Arbetsmiljö och säkerhet är något som man måste arbeta aktivt med hela tiden. Alla våra medarbetare har både skyliftkort och fallsäkerhetsutbildning, men man måste ha tydliga rutiner så att allting följs. I våra projektpärmar finns projektspecifika arbetsmiljöplaner samt riskanalyser som ska uppdateras dagligen med vetskapen om att det inte bara är Qleans medarbetare som ska skyddas från risker utan även boende och verksamma inom området vi arbetar i. Extra viktigt är att ha en vakt på marken så fort en lift ska flyttas samt att inget material i skyliftar eller på tak får vara löst så det riskerar att falla ner. Det krävs även i många fall tillstånd från kommunen om skyliften måste stå på allmän väg. Detta, och kostnaderna för avspärrningarna, kan många gånger ses som dyrt, men är helt avgörande för att kunna utföra jobben på ett säkert sätt.

Samtliga medarbetare har förutom liftkort och fallsäkerhetsutbildning även HLR utbildning som uppdateras varje år. Via Infobric skapar vi personalliggare för alla projekt och vi hanterar detta utan extra kostnad för kunden.

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top