Westal AB

Westal AB tillverkar, utvecklar och marknadsför IP-klassade belysningsarmaturer och belysningslösningar för inom- och utomhusbruk till privata och offentliga sektorn samt för industrin.
Vår tillverkning sker i första hand i Sverige. Återvinningsbara material, utbytbara komponenter och lång hållbarhet är viktiga ledord och ett krav från oss.

Scroll to Top