Service Works Global Nordic AB

Om oss

Ledande leverantör av systemlösningar till fastighetsbranschen inom fastighetssystem, grafiskt verksamhetsstöd för areahantering, BIM-modeller & ritningar, samt tjänster för digitalisering av befintliga fastigheter.

Vi hjälper fastighetsägare att samla in, strukturera och använda all information inom fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.

Vi erbjuder marknadens vassaste fastighetssystem, Faciliate IWMS, som binder samman traditionell fastighetsförvaltning med arbetsplatsservice, grafisk visualisering och dokumenthantering som stödjer företagens processer i en gemensam lösning.
I vårt grafiska verksamhetsstöd, FM Access, hanteras byggnadsritningar och BIM-modeller för både inom- och utomhusmiljö Allt för att våra kunder ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med sina Facility Management lösningar.
Med våra digitaliseringstjänster får fastighetsägare stöd att digitalisera sina fastigheter så att byggnadsinformation blir mer lättillgänglig i den dagliga förvaltningen.
I Sverige har vi kontor i Eskilstuna, Karlstad, Stockholm och Göteborg. Våra systerbolags kontor finns i London, Toronto, Sydney och Melbourne.

Markerad produkt

Produkter

Kontakta oss

Scroll to Top