PWS Nordic AB

PWS
PWS har 36 anställda i Sverige och Danmark, vi levererar sedan mer än 25 år lösningar för avfallshantering och källsortering till kommuner och privata aktörer i norden.

Vision
PWS vision är att vara den ledande leverantören av produkter för temporär lagring av avfall i norden genom en kontinuerlig utveckling av effektiva produkter och affärslösningar.

Utveckling
PWS bedriver en ständig produktutveckling tillsammans med våra kunder och vi har egna resurser för att snabbt komma från idé till färdig produkt.

Produkter
2-, 3- och 4-hjuliga avfallskärl i plast eller metall
Krantömda behållare ovan eller under mark UWS, SUWS, SAWS AWS
Kärlgarage
Papperskorgar
Källsorteringsmöbler för kontor och industri
Produkter för hantering av farligt avfall

Miljö
Redan vid utvecklingen av nya produkter tar vi hänsyn till miljöpåverkan under hela produktens livslängd

Scroll to Top