Hissdesign Sverige AB

Hissdesign erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att omvandla hissen från en ofta outnyttjad och bortglömd yta till en kommunikationskanal.

Samtidigt får resenären en oväntad och positiv upplevelse!

Vår affärsidé bygger på att hjälpa uppdragsgivaren att höja helhetsupplevelsen som besökarna får.

Detta gör vi genom att se till att även hissen blir en detalj i helheten.

Scroll to Top