ebm-papst AB

Fråga oss om fläktar och ventilation!

ebm-papst har länge varit världsledande inom området fläktar och motorer, såväl när det gäller tillverkning och försäljning, som teknikutveckling.

Globalt agerar ebm-papst till största del som OEM-leverantör för tillverkningsindustrin, där våra produkter används som komponenter i tillverkarens egen utrustning.
I Sverige finns även en avdelning vi kallar Retrofit.

Retrofit-avdelningens fokus är att bistå vid energieffektivisering och uppgradering av befintliga ventilationsanläggningar, genom att föreslå en för kunden optimal lösning, där man ersätter gamla energislukande fläktar med energisnåla EC-fläktar.
Ofta hamnar energibesparingen på upptill 50% med en avskrivningstakt på 2-3 år.

I vårt dagliga arbete försöker vi alltid hitta den optimala lösningen för kundens applikation. Ofta innebär det att vi utvecklar, producerar och levererar en fläkt eller elmotor som är specialanpassad för vår kund.
Vår ambition är alltid ett nära och långsiktigt samarbete med kunden.

Välkommen till vår monter F:01

Scroll to Top