Dictator Scandinavia AB

Våra Produkter: Trycka, Dra, Lyfta, Öppna, Stänga – Kontroll!

DICTATOR har tillhandahållit lösningar för fastighetsprojekt i över 80 år. Vi har ett brett sortiment av produkter, alla konstruerade för att tillhandahålla lösningar på olika problem. Produkterna stänger dörrar och grindar tyst och effektivt, hjälper till att lyfta tunga paneler eller åtkomstskydd, öppnar dörrar eller stänger dem automatiskt i händelse av brand. Produkterna minskar stängningshastigheten för att inte skada både dörr och karm. Kort sagt, våra produkter hjälper till att upprätthålla kontrollen.

Scroll to Top