Amax Konsult AB

AMAX konsult AB (AMAX) arbetar med att hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och underhållsorganisationer med att förvalta teknisk fastighetsdokumentation. Med teknisk fastighetsdokumentationen avses framförallt ritningar från alla teknikområden och driftinstruktioner.

AMAX förvaltar dokumentationen på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt genom att hålla den strukturerad, kontinuerligt uppdaterad och tillgänglig på webben.

Scroll to Top