Intervju

Ökat fokus på digitalisering och fler unga kvinnor in i branschen.

”Mitt bidrag är att jag arbetat inom energisidan hela min karriär, i kombination med ventilation och automation. Affärsutveckling är mitt driv och erfarenheten att leta framgång i en affär från alla håll; köparen, säljaren, brukaren och rådgivaren. Jag försöker vara visionär i mitt synsätt, öppen för nya idéer och lösningar, i kombination med teknisk och …

Ökat fokus på digitalisering och fler unga kvinnor in i branschen. Läs mer »

Vardagen “post-corona” skapar behov av multifunktionella fastigheter.

”Att vardagen efter corona förändrats och att folk faktiskt vill hitta ett mellanläge som går emot hur tex Stockholm och många andra svenska städer är byggda, dvs funktionalistiskt segregerad. Att vi tidigare bott på en plats, arbetat på en annan plats, köper det vi behöver på en tredje plats och spenderar vår fritid på en …

Vardagen “post-corona” skapar behov av multifunktionella fastigheter. Läs mer »

Charlotte Norell på Croisette om morgondagens förvaltningsbehov

”En ökad digitalitet för flerbostadsfastigheter handlar bland annat om att kunna öka tillgängligheten och valmöjligheten bland tjänster som är kopplade till boendet.”, säger Charlotte Norell,  Head of Valuation & Analysis, Croisette. FastighetsMässan: Vilka utmaningar står fastighetsbranschen inför inom de närmsta 2-3 åren? Charlotte Norell: En av fastighetsbranschens stora utmaningar är att hänga med i människors snabba förändringar …

Charlotte Norell på Croisette om morgondagens förvaltningsbehov Läs mer »

Magnus Glännå, förvaltare på Balder, ger sin syn på framtiden.

En allt snabbare förändringstakt på marknaden kräver nytänkande fastighetsägare och en samspelt värdekedja. FastighetsMässan ställer 3 snabba frågor till Magnus Glännå och tar tempen på förvaltningsbranschen.  ”Som fastighetsägare måste man tänka nytt för att erbjuda lokaler till marknadens nya köpbeteende, men det gäller inte bara nya moderna butiker utan hela värdekedjan” säger Magnus Glännå,  fastighetsförvaltare på …

Magnus Glännå, förvaltare på Balder, ger sin syn på framtiden. Läs mer »

Scroll to Top