Stabtech Geopolymer

Beskrivning​

Stabtech Geopolymer är en expanderande och miljöneutral plast. Arbetet utförs genom att 12 mm stålrör borras ner till avsett djup. Därefter injekteras Geopolymeren ner under grundkonstruktionen. Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och återskapar den naturliga trycket mot grunden. Genom att stabilisera jorden med geopolymer ökas bärigheten, samt att jorden får bättre deformationsegenskaper.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top