Smarta hus

Beskrivning​

Mer komfort, mindre energi
Det finns en enorm potential att spara energi med hjälp av teknik och automation i fastigheter. Samtidigt kan både komfort, säkerhet och trygghet förbättras. Teknik och produkter för moderna funktioner finns sedan länge. Vi bör istället prata om hur tekniken kan användas för att få de funktioner som önskas och vilka behov som ska tillgodoses.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top