Parakey Slim

Parakey Slim

Världens minsta passersystem! Så liten att den får plats bakom en öppnaknapp eller i befintliga systems elektroniklådor. Parakey Slim är den kostnadseffektiva lösningen för enklare dörrmiljöer och för att berika traditionella system.

Likt Parakey Styrbox och Parakey PDL är Parakey Slim helt oberoende av internet vilket ökar robustheten enormt jämfört mot lösningar som kräver uppkoppling.

Scroll to Top