NIBE F1345

Beskrivning​

– Kraftfullt och flexibelt system som täcker ett effektbehov på upp till 540 kW.
– Driftsäkert system med välanpassad effektreglering och inga krav på årlig besiktning.
– Smart teknik med användarvänlig styrning för en optimal distanskontroll.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top