Några av Dimons Funktioner

Några av Dimons Funktioner

Smarta IoT och AI-lösningar skapar förutsättningar för att kunna förebygga fel innan de blir allvarliga istället för att reagera när felet har uppstått. Allt fler företag tittar efter nya sätt att kostnadseffektivisera sina fastigheter.

Här blir tekniken ett medel för hjälp till självhjälp, övervakning på distans samt digitaliserad support och aviseringar.

Nedan några av Dimons alla funktioner:

Öppet eller Stängt
Ni kan se alla funktioner lättöverskådligt i Dimon-appen. De funktioner som är kopplade till skalskyddet som larm, lås och personsäkerhet övervakar Dimon® och rapporterar alla händelser 24/7, så att ni snabbt kan agera om fel uppstår.

Brand och Alarm
Dimon® ger er status på era brandprodukter – dygnet runt. Med Dimon® håller vi koll så att brandgardinen eller brandjalusiet fungerar även när det inte brinner. För det är ju lika viktigt att brandprodukten fungerar som brandlarmet.

Låst eller inte Låst
För att fastigheten ska vara säker dygnet runt rapporterar Dimon® när skalskyddet låses och öppnas. Tid och plats syns i appen och byggnaden är därför säker dygnet runt även när ni inte är där.

Mejl-notifikationer
Vi skickar notifikationer vid varje händelse som avviker från det normala.

Åtgärdslogg
För varje logg som presenteras som ett fel i webb-appen har vi en integrerad troubleshooting. Våra manualer är lättillgängliga och ger smidiga lösningar på eventuella problem.

Felsökning
Dimon® kör avancerad diagnostik på distans, övervakar fastigheten och meddelar via webb-appen vid eventuella förändringar eller fel. På så sätt får ni tillgång till fastighetens infrastruktur – utan att egentligen behöva vara där.

Scroll to Top