Myrspoven AB

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

myLoadShift är en tilläggstjänst till myCoreAI som
optimerar din byggnad i syfte att förbruka el när priset är
som mest gynnsamt. Elspotpriser bestäms dagen innan,
och genom att myCoreAI kan förutspå byggnadens
behov 48 timmar i förväg kan byggnadens termiska
tröghet nyttjas, dvs hur länge byggnaden kan hålla sig
varm, för att flytta elförbrukningen. Byggnaders termiska
tröghet är normalt 2-12 timmar.

Vissa elbehov kan inte flyttas, t.ex. belysning och de
flesta fläktar, men uppvärmning kan i allmänhet flyttas.
myCoreAI tillsammans med myLoadShift känner till
trögheten för den enskilda byggnaden, vilken beror på
exempelvis material, geografisk position, hyresgästens
beteende samt utomhustemperaturen. Därför kan
systemet optimera på förbrukning likväl som kostnader
utan att äventyra inomhusklimatet.

För att till fullo dra nytta av myLoadShift måste
byggnaden använda värmepumpar och/eller kylmaskiner.

myLoadShift sparar pengar eftersom det möjliggör för
dina byggnader att förbruka el när priset är gynnsamt.
Om du har värmepumpar och kylmaskiner ser vi
kostnadsbesparingar på över 35 % på elfakturan efter
optimering.

Storleken på dina besparingar är beror av storleken på
dina byggnader, hur många värmepumpar och/eller
kylmaskiner du har i ditt bestånd samt trögheten som
avgör hur mycket energi vi kan flytta.

Andra produkter

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top