Modexa Bostadsförädling

Modexa Bostadsförädling

Modexa Bostadsförädling – renovera hela områden med Modexametoden

Även stora renoveringsskulder kan betalas av. Börja med orden varsamt, hållbart och kvarboende hyresgäster så är du en bit på väg. Den gamla principen att ”passa på att göra allt medan hyresgästerna ändå är evakuerade” kan lätt skena iväg och bli ett ekonomiskt bakslag. Modexas metod att renovera medan livet pågår öppnar istället för att tänka i etapper. Ta det i en takt som du och dina hyresgäster har råd med. Vi hjälper dig hela vägen.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top