Loggamera IoT data platform for proptech

Full insikt i dina fastigheter. The IoT Platform for Proptech.
Skaffa kontroll över dina fastigheter och anläggningar.
Koppla dina nya eller befintliga styrsystem, mätare och sensorer. Analysera och ta rätt beslut.

Scroll to Top