Låsportalen

I Låsportalen har du alla dina fastighetsdokument på nätet. Där har du koll på ärendehistorik, nyckelkvittenser och kan själv projektera nya nycklar till flerbostaden. Eftersom Låsportalen är helt digital kan du enkelt göra fastighetsärenden precis där du befinner dig. Behörighetskontroll och verifiering sker via Bank-ID i alla ärenden.

Några av Låsportalens moduler:

Nyckelhantering
Med en digital nyckelhantering kan såväl kvittering som inventering av aktiva nycklar till bostaden, och fastigheten, skötas snabbt och effektivt helt digitalt.

Projekteringsverktyg
Med det unika projekteringsverktyget skapas en komplett dörrmiljöinformation som underlättar hela processen från offert till installation, men även den framtida förvaltningen.

Dokumenthantering
Med Låsportalen har du en komplett dokumenthantering. All information om fastigheten går bra att lagra här – både digitala som inscannade pappersdokument. Lagra allt om fastighetens dörrmiljöer, checklistor för egenkontroller, avtal, underlag för årliga revisioner, protokoll och lathundar. Alla sorter av dokument kan signeras elektroniskt och sparas.

App för boende
I Låsportalen kan boende göra sina egna ärenden dygnet runt. Det medför ökad servicenivå för boende och minskad administration för fastighetens nyckelansvarige. Den boende identifierar sig med Bank-ID, beställer och betalar med Swish. Den Digitala Låssmeden gör behörighetskontroll och utför beställt ärende. Exempel på självservicetjänster är beställning eller spärr av nycklar, digitala nycklar eller taggar.

Använd Låsportalen som kommunikationskanal med boende
Dela information till boende, t.ex. protokoll från Brf-möten, nyhetsbrev med mera.

Scroll to Top