Formsäkra Trapphus

Beskrivning​

När vi renoverar och formsäkrar trapphus utgår vi alltid från fastighetens historik. Vi bevarar och återskapar fastighetens tidsepok samtidigt som vi ser till att dagens krav på säkerhet uppfylls. Att formsäkra ett trapphus kan vara en av de bästa investeringarna en fastighetsägare kan göra. Med uttrycket formsäkra innebär det att vi med form och säkerhet tar ansvar för hela trapphusmiljön. När vi renoverar trapphuset i en tidstypisk anda ska renoveringen också uppfylla dagens krav på säkerhet. Att med en ny och tidstypisk renovering skapar vi en äkthet och exklusivitet då vi bevarar fastighetens kulturarv. Detta kommer att förbättra den första kontakten av fastigheten och känslan i fastigheten blir mera genuin. En trapphusrenovering kommer dessutom att öka trivseln för de boende.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top