Felanmälan i videosamtal

Garantio effektiviserar garantiärendehantering och felanmälan genom videokonsultation och videodokumentation av ärenden.
Med vår tjänst får anmälaren prata direkt med en erfaren hantverkare som spelar in, bedömer, avhjälper enklare ärenden och fördelar vidare film direkt till berörd utförare. Inspelning gör det lätt för berörda utförare att förstå och planera åtgärd, det blir lätt att göra rätt!
Vi sparar tid, pengar och miljö för alla inblandade och eliminerar besiktande platsbesök, missförstånd, bomkörningar och onödig administration.

Scroll to Top