EDER multicontrol MCM broschyr

Beskrivning​

EDER multicontrol är besiktningsbefriade kombiutrustningar för expansion, tryckhållning, avgasning samt kontrollerad automatisk spädvattenmatning. EDER multicontrol är den enda produkten på marknaden idag som har en avgasningskapacitet om <0.1 mg syre/liter systemmedia vilket är definitionen för ett avgasat media samt gränsvärdet för att stoppa kemisk korrosion i ett slutet energisystem! EDER multicontrol följer samt klarar självklart de krav som finns och ställs på dagens och framtidens energisystem via tex normen SS EN12828 samt har en påvisad livslängd om +45 år och marknadens lägsta driftskostnad vilket gör den till det självklara valet av expansions- & avgasningsutrustning till alla fastigheters energisystem!

Media

Galleri

Scroll to Top