EAGLE Wall

Beskrivning​

Är lokalerna vad som kan kategoriseras som normal kontorsmiljö? Är det många Individer som använder Objekten ganska frekvent? Finns behova av viss säkerhet i själva konstruktionen av EAGLE-Anläggningen? Är antalet nycklar relativt stort så är nog EAGLE Wall valet för dig. Det är en robust konstruktion med avlastat regelverk.

En enhet innehåller 96 positioner till Objekt och det är möjligt att expandera EAGLE Wall till 576 positioner när 6 enheter byggs ihop. EAGLE Wall är den modell som är vanligast bland de vägghängda modellerna. Vidare har EAGLE Wall samma basdesign som EAGLE Compact, vilket gör att dessa modeller passar att bygga ihop.

SÄKERHET
3.0 mm. stålplåt, ett avlastat regelverk och skyddade gångjärn. Nödöppning med S&G6980.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top