EAGLE – Våra elektroniska nyckelskåp, det vi kallar för anläggning.

Beskrivning​

Eftersom det är möjligt att kombinera flera skåp (kapslingar) i en enhet och det också är möjligt att lägga till tillbehör, kallar vi den kompletta enheten för en EAGLE-anläggning.

Även om det inte är kärnan i en framgångsrik nyckelhantering så är EAGLE en viktig del för att skapa ordning och nå den nödvändiga säkerhetsnivån. Vi ser det som en hygienfaktor att du kan sätta ribban för din säkerhet på olika nivåer beroende på förutsättningarna i din organisation och dina lokaler.

Alla EAGLE-anläggningar är möjliga att ansluta till AXSOR vilket innebär att det är möjligt att göra en mix som uppfyller dina krav och behov. Alla EAGLE-anläggningar är utrustade med en kombinerad RFID-läsare för både 125 kHz och 13,56 MHz RFID-taggar eller kort.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top