Dimons Multifunktionella Styrskåp

Dimons Multifunktionella Styrskåp

Övervakar, mäter och analyserar
Dimon är ett patenterat multifunktionellt styrskåp & tjänst som kopplas till rulljalusier, inbrottskydd, portar och brandjalusier med flera för att optimera och förlänga livstiden på produkterna.

Smarta IoT-lösningar skapar förutsättningar för att kunna förebygga fel innan de blir allvarliga, istället för att reagera när felet har uppstått.
Med Dimon® på plats får ni ett smartare sätt för service och prediktivt underhåll som inte stör den dagliga verksamheten. Prediktivt underhåll innebär att en underhållsåtgärd eller service utförs innan ett haveri inträffar, samt att ett förebyggande underhåll planeras till mest effektiva tidpunkt för er fastighet.

Allt fler företag tittar efter nya sätt att kostnadseffektivisera sin fastighet så som underhåll, service och funktion. Här blir tekniken ett medel för hjälp till självhjälp genom en integrerad troubleshooting som gör att fel och eventuella problem kan åtgärdas direkt utan att vänta på en servicetekniker.

Scroll to Top