BIOMIX Biologisk Fettreducering för avskiljare, avloppsnät, fettsanering mm.

Våra biologiska medel reducerar fett, lukt och BOD i vatten,
som är ett sätt att bestämma graden av förorening från
utsläpp av organiskt material från avloppsvatten.
Våra biomedel är 100 % miljövänliga och tillverkade
av naturliga råvaror utan tillsatta kemikalier.
INTERSPOL BIOMIX minskar utsläppen av CO2 per år i
exempelvis Stockholm med 710 ton och i Malmö med 145 ton.
INTERSPOL BIOMIX minimerar dessutom luktstörningar.
Testat och beprövat med VA SYD i Malmö
och SISAB i Stockholm.

Scroll to Top