Vacse Förbättrar Klimatet Med Ny AI-Teknik
Myrspoven AB

Vacse Förbättrar Klimatet Med Ny AI-Teknik

Vacse har höga ambitioner vad gäller hållbarhet. Nu installerar de Myrspovens AI-teknik i flera fastigheter och främsta målet är att det ska leda till ett förbättrat klimat – både inomhus och utomhus.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger och utvecklar fastigheter inom rättsväsende,
utbildning och kontor för samhällsservice. Sedan flera år tillbaka arbetar de aktivt med driftsoptimering i sina fastigheter. Som ytterligare ett led i detta arbete har de nu tecknat avtal med Myrspoven, vars AI-teknik inledningsvis har installerats i tre fastigheter.

– Vi har höga mål vad gäller energi och klimat. Vi har arbetat aktivt med energibesparande åtgärder i flera år, genom såväl teknik som beteendeförändringar. Nu kan vi komma ett steg längre med hjälp av AI-teknik, säger Sara Jägermo, fastighetschef på Vacse.

Myspovens AI-system har nyligen installerats i hovrätten i Malmö, Attunda tingsrätt i Sollentuna och Vallastadens skola i Linköping. I dessa fastigheter finns sedan tidigare styrsystem som huvudsakligen styrs utifrån temperaturgivare. Genom att installera nya sensorer i dessa fastigheter kan AI-systemet läsa in inomhus- och utomhustemperaturen, brukarbeteende och mäta koldioxidhalten. Därutöver analyserar systemet data från energibolag och väderlekstjänster. Systemet lär sig olika mönster och reagerar snabbt på förändringar utifrån valda minimi- och maxvärden. Det gör att det går att hålla en jämn nivå på energianvändning och ventilationsflöden. Det i sin tur leder till energibesparing, men ger också ett mer behagligt inomhusklimat.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top