Parakey Slim – Produktlansering

Parakey Slim – Produktlansering

Aldrig tidigare har tröskeln varit så låg som nu att börja använda mobil access i fastigheter, lokaler och andra former av låsta utrymmen. Parakey Slim är så liten att den får plats bakom en öppnaknapp eller i befintliga systems elektroniklådor.

Med Parakey Slim öppnas möjligheten upp att modernisera befintliga och traditionella passersystem på marknaden och helt enkelt återanvända den infrastruktur som redan finns på plats i fastigheter.

Scroll to Top