Fler än 400 …

Fler än 400 …

Vi har nu tillverkat, levererat och monterat 400 Dimonboxar i Sverige! Dimon håller fastigheter smarta, säkra och smidigt övervakade

Dimon® är en produkt baserad på informationsteknologi. Det är en smart, säker och ekonomisk abonnemangstjänst som enkelt implementeras i fastighetens anläggningssystem – och som dessutom är miljöeffektiv.

Dimon® är en smart produkt för en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv fastighet.
Effekterna är stora av att utnyttja teknologin inom en bransch som har hög miljöpåverkan, är tidskrävande och har hög kostnadsbelastning och en framtid med tillämpning av IOT är självklar.

Scroll to Top