Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
14 resultat
24 november
HBV  Olle Wiman  Rosanna Jederby  Ville Gruner 

Nätverksfrukost med HBV

Att mäta är att veta

Att mäta sitt klimatavtryck ger förutsättningar för att styra och därmed påverka verksamheters klimatpåverkan. Allmännyttans inköpsfunktion HBV mäter sina 374 medlemmars koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan. Den data som genereras ger kunskap och kan användas för att göra prioriteringar och förbättringar för ett mer hållbart samhälle.
Ville Gruner beskriver arbetet med att mäta och redovisa allmännyttans klimatavtryck tillsammans med kollegorna Olle Wiman och Rosanna.

Läs mer »
24 november
Lena Lid Falkman 

Det nya sättet att arbeta på – andra krav på dig som fastighetsägare.

Människor vill ha ett kontor att gå till, men inte vara tvingade dit fem dagar i veckan. Vad ställer det förändrade, mer flexibla arbetslivet för krav på fastighetsägarna? Forskaren Lena Lid Falkman har forskat om hur teknik förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder. Hon bjuder här på insikter från forskning samt spaningar om framtiden.

Läs mer »
25 november
Annica Ånäs 

Framtidens arbetsliv

Seminarie – Keynote.

”Framtidens arbetsliv

Hybridarbetssätt är här för att stanna.

Vi går från arbetsplats till hälsopalats.

Från cellkontor, öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserat – nu kommer det relationsbaserade kontoret.

Farväl branschkluster, kliv in i identitetskvarteret.

Läs mer »
Scroll to Top