Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Sortera resultat  
16 resultat
24 november
HBV  Olle Wiman  Rosanna Jederby  Ville Gruner 

Nätverksfrukost med HBV – Att mäta är att veta

Att mäta sitt klimatavtryck ger köparna förutsättningar för att styra och veta verksamheters klimatpåverkan. HBV, allmännyttans inköpsfunktion mäter sina 374 medlemmars koldioxidutsläpp och därmed deras klimatpåverkan.
För att kunna arbeta systematiskt med kravställning inom hållbarhetsfrågor behöver vi kunna förbereda branschen redan innan upphandling. En viktig nyckel i detta är att mäta och kartlägga leverantörernas mognad.
HBV beskriver hur de arbetar systematiskt för att skapa kunskap inom klimat och hållbarhetsfrågor för att göra prioriteringar och förbättringar för ett mer hållbart samhälle.

Ville Gruner, Olle Wiman och Rosanna Jederby.

Läs mer »
24 november
Anna Jarnehammar  Anna Ryberg Ågren  Fredrik Tamm  HBV  Thomas Sundén  Ville Gruner 

Debatt med HBV: Hur driver vi nödvändig utveckling och förändring genom allmännyttans köparmakt?

Deltar gör bland andra: Ville Gruner, Teamledare affärsutveckling, HBV, Ola Kroon, Inköpschef, HBV, Anna Ryberg Ågren, VD, Byggmaterialindustrierna, Anna Jarnehammar, Business development, marketing and international affairs, IVL Svenska Miljlöinstitutet, Fredrik Tamm, koncernchef och strategisk rådgivare, Public Insight & Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation i Sverige AB.

Läs mer »
24 november
Lena Lid Falkman 

Det nya sättet att arbeta på – andra krav på dig som fastighetsägare.

Människor vill ha ett kontor att gå till, men inte vara tvingade dit fem dagar i veckan. Vad ställer det förändrade, mer flexibla arbetslivet för krav på fastighetsägarna? Forskaren Lena Lid Falkman har forskat om hur teknik förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder. Hon bjuder här på insikter från forskning samt spaningar om framtiden.

Läs mer »
25 november
Annica Ånäs 

En insiktsstudie kring framtidens arbetsliv

Hybridarbetssätt är här för att stanna. Vi går från arbetsplats till hälsopalats. Från cellkontor, öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserat – nu kommer det relationsbaserade kontoret. Farväl branschkluster, kliv in i identitetskvarteret.

Läs mer »
25 november
Fredrik Bergström 

Staden och fastigheterna post corona – vad kan du som fastighetsägare tänka på?

I Stadskärnorna finns mycket fastigheter, detta är platser som håller på att förändras. Handeln utmanas på gatuplanet och kontoren en trappa upp utmanas lika så. Frågan är, vad är den optimal lokalisering? Var kommer det finnas tillväxt? Vad innebär det då med de fastigheter man har och gör de mer attraktiva? Fredrik Bergström, Affärsområdeschef på WSP Advisory, lyfter dessa frågor och gör en framtidsspaning i branschen.

Läs mer »
Scroll to Top